Horní Těšice - Svoz komunálního odpadu v obci.

Horní Těšice

Obecní úřad
Svoz komunálního odpadu v obci.

Odvoz komunálního odpadu je každý sudý týden.

Odvoz vytříděných plastů a skla je prováděno 2 x za měsíc.

Odvoz biologického odpadu je vždy na zavolání po naplnění kontejneru.

Nebezpečný odpad je prováděn plánovitě a vždy je termín dopředu včas veřejnosti oznámen.

(21.09.2011)